Archive for Tháng Mười Hai 14th, 2012

“Mậu dịch” khẩu quyết cho nền dân sự

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 14/12/2012

Tao chợt nhận ra mày

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 14/12/2012

Mấy điều sơ đẳng về lãnh đạo, quản lý hợp tác xã

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 14/12/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers