Archive for Tháng Mười Hai 21st, 2012

Nghiệp chướng

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/12/2012

Nghiệp chướng

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/12/2012

Mang hưu ra dọa

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/12/2012

Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/12/2012

Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/12/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers