Archive for Tháng Mười Hai 22nd, 2012

Vào cửa quan

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 22/12/2012

Vào cửa quan

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 22/12/2012

Biết thì thưa thốt

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 22/12/2012

Biết thì thưa thốt

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 22/12/2012

Ông Trần Đăng Thanh gặp hạn

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 22/12/2012

Ông Trần Đăng Thanh gặp hạn

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 22/12/2012

Mang hưu ra dọa

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 22/12/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers