Archive for Tháng Mười Hai 23rd, 2012

Bài thơ "Lính mà em" của Phạm Tiến Duật hay của Lý Thụy Ý?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 23/12/2012

Bài thơ “Lính mà em” của Phạm Tiến Duật hay của Lý Thụy Ý?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 23/12/2012

Quà noel gửi Nguyễn Phương Uyên từ trái tim người lính

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 23/12/2012

Quà noel gửi Nguyễn Phương Uyên từ trái tim người lính

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 23/12/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers