Archive for Tháng Hai, 2013

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN … XÓM

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 28/02/2013

NHÀ BÁO THEO ĐỨC LỆNH

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 28/02/2013

MẤY LỜI VỚI NGUYỄN ĐẮC KIÊN

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 27/02/2013

MẦU TỰ DO CỦA ĐẤT HAY TỰ DO QUÊ MỘT CỤC?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/02/2013

Chẳng ai muốn làm dân!?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/02/2013

Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/02/2013

Lời kêu gọi giúp đỡ dân oan DacK Nong

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/02/2013

Bông cúc vàng

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 25/02/2013

NGHỊ TRƯỜNG LÀ MẶT TRẬN

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 24/02/2013

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 2

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 24/02/2013

ÔNG NGHĨ GÌ LÚC ĐỨC GIÁO HOÀNG XIN THOÁI VỊ?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 24/02/2013

Cái mặt không chơi được

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/02/2013

HỘI MỞ HAY HỘI KÍN CÀNG PHI LÝ CÀNG QUYỀN LỰC

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/02/2013

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 1

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/02/2013

“NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ” SAO KHÔNG MỌC TRÊN CÁNH ĐỒNG TEM PHIẾU ?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 19/02/2013

Im lặng là vàng

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 18/02/2013

Xuân Quan xuống đồng đầu xuân

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 18/02/2013

Xin hương hồn các anh về chứng giám cho chúng tôi.

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 17/02/2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers