Posts Tagged ‘Đào Sĩ Quý’

ĐÔI ĐIỀU VỀ CÂU CHỮ VÀ NGHĨA

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 17/03/2013

CÁN BỘ NGUỒN!

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 06/03/2013

Chém gió chết cả chim trời

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 29/12/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers