Posts Tagged ‘Đào Sỹ Quý’

Báo “Đại mất đoàn kết”

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 05/06/2013

YÊU NƯỚC MÀ BỊ TÙ

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 19/05/2013

VIẾT VỀ NGÀY 30/4

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/04/2013

GƯƠNG ÔNG

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 03/03/2013

KHOANH VÙNG MIỆNG ÔNG!

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 03/03/2013

Rượu cũng đèn cù

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/01/2013

Quan đèn cù

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 14/01/2013

Quan tham chơi cờ

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 05/01/2013

Chỉ có Tổ Quốc muôn năm thôi

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 01/01/2013

Xứ ta “giảm biên”

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/12/2012

Ngán lắm… ông “Nguyên”!

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 24/12/2012

Thuyền về đâu?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 10/12/2012

Không đề – thơ

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 08/12/2012

Danh hiệu, Huy hiệu và con tem giả

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 05/12/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers