Posts Tagged ‘Đào Trang Loan’

Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 07/02/2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers