Posts Tagged ‘Đỗ Trường’

MỘT TẬP THƠ CHƯA THỂ TẢI HẾT NỖI LÒNG NGƯỜI VIỆT Ở ĐỨC .

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 23/12/2013

SÁM HỐI

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 24/11/2013

LUÂN HOÁN, NGƯỜI KỂ CHUYỆN BẰNG THƠ

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 03/11/2013

CÓ NHỮNG NỖI ĐAU THÀNH ÁNH SÁNG

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 19/09/2013

Mùa thu cuối

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 12/09/2013

BẢO NINH, NGƯỜI LÀM LỄ BỎ MẢ CHO GIAI ĐOẠN THƠ VĂN MINH HỌA

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 05/07/2013

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ HIỂU

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/06/2013

ĐỖ HOÀNG, NGƯỜI ĐI NHẶT LẠI HỒN THƠ CŨ

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 11/06/2013

BÁN ĐẤT BÁN RỪNG BÁN CẢ LINH HỒN

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 27/05/2013

THU HÀ, NHƯ GIỌT SƯƠNG ẨN MÌNH TRONG KẼ LÁ

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 01/05/2013

MỘT VÀI SUY NGHĨ SAU KHI ĐỌC GIÓ ĐI DƯỚI TRỜI CỦA THẾ DŨNG

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 29/04/2013

THẾ DŨNG, NGƯỜI ĐÃ KỊP ĐẾN BERLIN NGỒI NẤC

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 12/04/2013

NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ THÀNH SẸO

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 19/03/2013

Đêm giao thừa nghĩ về mẹ

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 08/02/2013

Những đứa con lạc loài

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 31/01/2013

Tao chợt nhận ra mày

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 14/12/2012

Lưu Quang Vũ – vở kịch chưa thể hạ màn.

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 04/12/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers