Posts Tagged ‘Lao động’

“Thủ đoạn chôn thuốc trừ sâu tàn ác chưa từng có!”

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 05/09/2013

Cộng 2 điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng đi thi đại học

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 10/07/2013

Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 09/01/2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers