Posts Tagged ‘Mạc Văn Trang’

Chẳng ai muốn làm dân!?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/02/2013

“Cán bộ ngày nay”…

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 25/12/2012

Mấy điều sơ đẳng về lãnh đạo, quản lý hợp tác xã

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 14/12/2012

Rợn người vì sâu

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 13/11/2012

Xin đừng xúc phạm đến loài chó

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 12/11/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers