Posts Tagged ‘Nguyễn Đình Ấm’

Vụ xử Lê Quốc Quân: Công an “việt vị”

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 02/10/2013

Ngành công an đừng xúc phạm thiên hạ nữa!

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 08/02/2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers