Posts Tagged ‘Trương Duy Nhất’

Hèn hạ khiếp nhược

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 07/01/2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers