Posts Tagged ‘Trương Văn Dũng’

Thư cảm ơn của anh Trương Văn Dũng

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 21/11/2013

Dân oan người Hơ Mông đang gặp hoạn nạn

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 16/10/2013

Câu chuyện Trại Gáo và vài điều suy ngẫm

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 15/09/2013

Những thủ đoạn của chính quyền đối với người dân Trịnh Nguyễn

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 09/07/2013

Câu chuyện ở Trịnh Nguyễn

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 22/06/2013

Tôi đi biểu tình ngày 9/12/2012 – Chuyện chưa kể

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 19/12/2012

Trương Văn Dũng đấu tranh trong trại Lộc Hà và bị đánh ra sao

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 15/12/2012

Cưới Kim Tiến, vợ chồng ông bà Khánh – Trâm bị canh.

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 05/11/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers