Archive | 15/06/2011

Trước biển

TRƯỚC BIỂN

http://nguyentuongthuy.files.wordpress.com/2011/06/images7.jpeg

Chiều buồn nỗi nhớ lại đầy vơi
Còn một mình ta một mảnh đời
Du khách hững hờ về cập bến
Dân chài lặng lẽ lướt ra khơi
Ngàn năm sóng vỗ hôn bờ cát
Vạn thuở thông reo hứng gió trời
Bãi biển giờ đây cô quạnh quá
Hạ tàn nắng úa rải muôn nơi.

TƯỜNG THỤY