Nhặt về

An đông says:

Tôi cũng là người gố Hoa 100%, năm đời chưa lai chủng, vợ tôi cũng vậy. Nhưng tôi quyết bảo vệ đất nước VN thân yêu này, vì chính nơi này đã cưu mang năm đời gia đình tôi. Đất nước này đã dung thân Cố tổ tôi khi trốn chạy tị nạn CS trung quốc và, bây giờ tôi lại gặp nạn như Cố tổ của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy. Tôi phải đứng lên cùng các bạn đánh đuổi bọn Tàu cộng ra khỏi biên giới Việt nam thân yêu của tôi.
Tôi rất xấu hổ vì tôi mang dòng máu Trung hoa. Nhưng tôi hãnh diện vì tôi là người VIỆT NAM

Link: http://danlambaovn.blogspot.com/2011/06/tai-sao-toi-lai-khong.html#more