Chúc mừng Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy

Chúc mừng Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được trả tự do và đoàn tụ cùng con gái tại thành phố San Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ