Khảo mít

Thư  giãn cuối tuần

KHẢO MÍT


Tết Đoan Ngọ, người ta có tục khảo cây trái trong vườn cho nó sai quả.

Cây mít nhà Ngốc đã mấy năm không chịu ra quả, nếu có cũng chỉ vài trái sài đẹn.
Tết Đoan Ngọ năm ấy, bố Ngốc sai Ngốc trèo lên ôm lấy cành mít, dặn dò cẩn thận rồi ông lấy roi vụt vào mông Ngốc:

– Mít!
Ngốc thưa:
– Dạ
– Năm nay có quả không?
– Có
– Có mấy quả?
– Nhiều quả.
Năm sau, cây mít nhà Ngốc ra được hơn mười quả.
Lớn lên, Ngốc lấy vợ. Ngốc thích có con lắm. Nghe kể chuyện Thánh Gióng, thấy mẹ Gióng chỉ ướm chân vào dấu chân có sẵn ở vườn cà mà mang thai, đẻ ra được Gióng, Ngốc tính chuyện bắt chước. Ngốc cho nhổ hết cây ngoài vườn, chỉ trồng mỗi cà rồi in sẵn dấu chân mình ở góc vườn, bắt vợ hàng đêm phải ra ướm vào trước khi đi ngủ. Khi vợ Ngốc lên giường thì Ngốc đã ngủ khì từ lúc nào.
Mấy năm không thấy có con, Ngốc buồn lắm. Nhớ lại chuyện khảo mít hồi bé, Ngốc nhờ anh hàng xóm sang trèo lên ôm lấy vợ mình. Ngốc cũng dặn dò cẩn thận rồi lấy roi quất vào mông anh hàng xóm, bắt đầu khảo:
– Vợ!
Anh hàng xóm thưa:
– Dạ
– Năm nay có con không?
– Có
– Có mấy đứa?
– Nhiều đứa.
Xong, Ngốc lại yên tâm làm ăn, chờ kết quả. Vợ Ngốc biết cái trò “khảo vợ” ấy của Ngốc chẳng bao giờ linh nghiệm. Thương chồng, không muốn chồng thất vọng, hôm sau chờ lúc Ngốc đi cày, vợ Ngốc gọi anh hàng xóm sang nhờ “khảo” kỹ hơn.
Năm sau, vợ Ngốc sinh cho Ngốc một lúc hai đứa con trai kháu khỉnh. Ngốc mừng rơn.

TƯỜNG THỤY