Công trường và em

CÔNG TRƯỜNG VÀ EM

Công trình thêm mấy tầng cao
Nắng lên hong má em đào thêm xinh
Áo ai may cứ vô tình
Trách chi em một cái nhìn bâng quơ.
Tự nhiên anh thấy mình thừa
Em còn ngắm bức tường vừa xây xong.
Mồ hôi áo mỏng đẫm lưng
Để chân anh bước ngập ngừng mãi thôi.
Đường về quê có xa xôi?
(Nào ai đã dám một lời hỏi thăm).
Công trường được mấy mùa trăng
Mấy kỳ trăng khuyết cho lòng vấn vương.
Mồ hôi ai đổ thì thương
Bóng hình ai thấy yêu hơn công trường.

                                                                                         TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 28/06/2011, in Thơ. Bookmark the permalink.