Archive | 29/06/2011

Trung Quốc mớm lời cho Việt Nam?

<= TQ cắt cáp thăm dò dầu khí của  VN – ảnh sưu tầm

Trong bài “Trung Quốc thúc giục sự đồng thuận với Việt Nam trên vấn đề Biển Hoa Nam” của Xin Hua (Tân Hoa Xã 28/6/2011) có những luận điệu không thể chấp nhận được. Họ làm như VN chủ động khiêu khích TQ, không thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên … trong khi ai cũng biết tọa độ nơi TQ hai lần cắt cáp thăm dò dầu khí của VN nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của VN theo Công ước về luật biển quốc tế năm 1982. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 29/06/2011, in Báo chí.

Nghề và nghiệp

Đôi khi, thấy có người kê khai vào mục nghề nghiệp: Làm thơ.
Nếu là “làm thơ” thì tôi muốn bỏ chữ nghề đi, chỉ nên để chữ nghiệp thôi.
Từ điển thì định nghĩa: nghiệp là nghề làm ăn. Mặc dù có nhiều người hay dẫn từ điển để bảo vệ cho một ý kiến nào đó nhưng tôi không thích hiểu nghề nghiệp theo nghĩa từ điển nêu. Nghề nghiệp là một từ ghép nên hai chữ ấy hẳn phải mang ý nghĩa nào đó khác nhau. Nhưng tôi không bàn về chữ nghĩa mà mục đích chỉ bàn về việc làm thơ. Tiếp tục đọc