Trung Quốc mớm lời cho Việt Nam?

<= TQ cắt cáp thăm dò dầu khí của  VN – ảnh sưu tầm

Trong bài “Trung Quốc thúc giục sự đồng thuận với Việt Nam trên vấn đề Biển Hoa Nam” của Xin Hua (Tân Hoa Xã 28/6/2011) có những luận điệu không thể chấp nhận được. Họ làm như VN chủ động khiêu khích TQ, không thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên … trong khi ai cũng biết tọa độ nơi TQ hai lần cắt cáp thăm dò dầu khí của VN nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của VN theo Công ước về luật biển quốc tế năm 1982.

Luận điệu trên, TQ vẫn thường xuyên rêu rao kể từ sự kiện tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 02 bị họ tấn công ngày 26/5/2011, chúng ta không lạ gì.
Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là đoạn:

Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và nguyện sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước … (Hết trích)

Lập trường của TQ là luôn luôn luôn chủ trương đàm phán song phương về vấn đề Biển Đông trong khi Việt Nam, các nước ASEAN và Hoa Kỳ không đồng tình. Có chăng VN chỉ chấp nhận những vấn đề chỉ liên quan đến hai bên. Điều đó có nghĩa, chỉ có Hoàng Sa là liên quan đến VN và TQ mới đàm phán song phương, còn Trường Sa thì phải bàn bạc với các bên có liên quan. Chính vì vậy TQ rất sợ Hoa Kỳ can thiệp vào việc tranh chấp Biển Đông.

Việc kêu gọi đàm phán song phương, âm mưu gạt Hoa Kỳ ra ngoài trong vấn đề Biển Đông là một thủ đoạn thâm độc của TQ đã bị VN và các nước khác phản đối.

Nay TQ vơ VN vào làm như thể VN cùng chủ trương với họ. Theo nội dung ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng ngoại giao trả lời báo chí ngày 27/6/2011 về quan điểm của VN trong cuộc gặp giữa ông với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc ngày 25-6 thì không có chỗ nào nói đến việc hai bên phản đối thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp Biển Đông.

Rõ ràng, TQ đã cố tình lập lờ, bịa đặt, xuyên tạc. Đó là quan điểm của họ chứ nhất định không phải là của VN. Phải chăng, họ định mớm lời cho VN? Thiết nghĩ, Chính phủ Việt Nam cần nói lại cho rõ.

Nguyễn Tường Thụy