Archive | 06/07/2011

Một chút hạ

Vẫn còn một chút ngày xuân
Mà nghe như đã bâng khuâng hạ về
Đâu như dìu dặt tiếng ve
Đâu như cây gạo lập lòe đơm bông
Đâu như em má ửng hồng
Làm anh định nói …
Ngập ngừng …
Lại thôi.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 06/07/2011, in Thơ.