Archive | 10/07/2011

Váy ngắn

VÁY NGẮN

Váy em ngắn quá
Trời ơi!
Bây giờ mới biết em tôi chân dài
Ngắn thêm tóc, cao thêm giày
Trêu ngươi nhau đến thế này thì thôi.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 10/07/2011, in Thơ.