Archive | 11/07/2011

Mời ra gốc cây

   MỜI RA GỐC CÂY

    Tìm đến ông thợ cắt tóc ở đầu ngõ không thấy, tôi tự động viên: Thôi, lần này vào hiệu, có đắt một tí nhưng sang trọng, lại đỡ bụi đường.

     Đến một hiệu “Cắt tóc nam nữ” (tôi cố tình chọn biển hiệu không có chữ “thư giãn”), vừa đẩy cửa bước vào thì gặp hai cô gái trẻ. Tiếp tục đọc