Archive | 15/07/2011

Đọc thông báo biểu tình

Sáng sớm sang nhà bác Nguyễn Xuân Diện thấy cái thông báo này:

THÔNG BÁO VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 17.7.2011

 
This entry was posted on 15/07/2011, in Báo chí.