Archive | 16/07/2011

Biểu tình ngày mai

BIỂU TÌNH NGÀY MAI


Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vào ngày mai 17/7/2011 sẽ là cuộc biểu tình thứ 7 liên tiếp, diễn ra trong bối cảnh:

–         Cuộc biểu tình ngày 10/7 bị đàn áp và  kiên quyết dẹp bỏ.

–         Sự cố gắng của các nhân sĩ trí thức để có được cuộc gặp với Bộ ngoại giao yêu cầu làm rõ những thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc đã không thành công. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 16/07/2011, in Báo chí.