Archive | 21/07/2011

Biển mưa

BIỂN MƯA

Em đi chơi biển gặp mưa
Ở nhà nắng gắt.
Lại thưa gió trời.

Nắng như đốt cháy hồn người
Mưa dai dẳng quá
Như lời trái tim
Lo rằng mưa ướt áo em
Lo biển động
Lại lo đêm sớm về.

Muốn làm bóng mát chắn che
Gửi cho em chút nắng hè nơi anh.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 21/07/2011, in Thơ.