Archive | 28/07/2011

Con Miu

CON MIU

Viết cho con gái Thụy Châu

 

    Nó là con mèo con nhưng cũng đã tự ăn được. Lang thang dọc phố, nó lần vào hết nhà này nhà kia. Người ta đều ném nó ra đường. “Mèo đến nhà thì khó” – họ nghĩ thế, chẳng ai tự nhiên lại đi rước cái điềm gở vào nhà. Tiếp tục đọc