Archive | 30/07/2011

Tản mạn về basam

TẢN MẠN VỀ BASAM

<=Không biết có phải ảnh basam hồi bé không nhưng thấy anh từng dùng làm hình đại diện.

Mình đã định đặt cho bài này cái tít “Một nhà báo giàu tâm huyết” nhưng thôi. Những ngôn từ to tát, nghiêm trọng quá có khi gây phản cảm, thậm chí làm hại người mà mình yêu quí cũng nên. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 30/07/2011, in Báo chí.