Archive | 01/08/2011

Viết trước ngày Ts CHHV ra tòa phúc thẩm

VIẾT TRƯỚC NGÀY TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ

RA TÒA PHÚC THẨM

Vậy là chỉ còn một ngày nữa, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ra tòa phúc thẩm. Trước khi ra tòa lần này, từ trong nhà giam, anh gửi thư ra xưng là đứa con của đồng bào bày tỏ lòng biết ơn đồng bào “đã tìm cách cứu người con mắc nạn của mình”. Lời anh chân thành, thống thiết, lòng dạ anh ngay thẳng, trắng trong. Anh dùng từ đồng bào bằng một tình cảm thiêng liêng, một thái độ trân trọng. Đồng bào – cùng một bào thai, cùng sinh ra từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 01/08/2011, in Báo chí.