Archive | 08/08/2011

Mảnh đời còn lại

MẢNH ĐỜI CÒN LẠI

Nổi chìm bao nỗi đắng cay
Giờ còn lại mảnh đời này mà thôi
Chắt chiu gom góp cho đời
Đã mai một
Lại thêm tơi tả đòn.

Tôi cho cát nhận về hung
Cho thiện nhận ác, cho trong nhận mờ
Nhân tình đâu thực đâu hư
Người khôn giả dại
Kẻ khờ tưởng khôn.

Như con mãnh thú cùng đường
Lết về hang liếm vết thương trên mình
Thịt da năm tháng thì lành
Nỗi đau nhân thế
Thôi đành mãi đau.

Cuộc đời dài ngắn là bao
Mà không đem được cho nhau nghĩa tình
Dám đâu mong mối duyên lành
Chỉ xin một chút yên bình mà thôi
Vết thương bầm tím đòn đời
Bây giờ chạm khẽ một lời cũng đau.

Trái tim năm tháng đã nhàu
Còn chi dành để cho nhau mà ngờ
Xa rồi những ước cùng mơ
Chỉ xin em chút nhân từ
Thế thôi.

TƯỜNG THUỴ

This entry was posted on 08/08/2011, in Thơ.