Archive | 13/08/2011

Lục bát tứ tuyệt

LỤC BÁT TỨ TUYỆT

BÂNG KHUÂNG

Người về có trở lại không
Ai gieo nhớ, rắc tơ vương thế này
Rượu thì thêm uống thêm say
Người thì thêm gặp, thêm day dứt lòng.

VU VƠ

Gần nhà mà ngõ thì xa
Bao giờ ta lại gặp ta? Bao giờ?
Biết tình chỉ đẹp trong mơ
Biết đời chỉ đẹp trong thơ tặng người.

LIỀU

Cầm bằng em giết anh đi
Mắt, mày …
Áo ấy …
Khác gì hại anh.
Ai xui mà biết nói quanh
Đường tu chẳng trọn, anh thành kẻ gian.

TẠI AI

Tại ai anh mới hoá liều
Dù thành tro giữa buổi chiều tương tư
Dù em yêu có giả vờ
Thì anh cũng được dại khờ vì em.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 13/08/2011, in Thơ.