Archive | 14/08/2011

Thủ đô tiếp tục xuống đường

THỦ ĐÔ TIẾP TỤC XUỐNG ĐƯỜNG

Mỗi lần đi biểu tình, mình thấy tình yêu Tổ quốc càng thêm tha thiết; yêu thêm Thủ đô ngàn năm yêu dấu; yêu thêm những người yêu nước. Kể ra cũng kỳ lạ, trong những cuộc biểu tình, người ta dễ làm quen hơn, nhanh chóng trở thành thân thiết hơn bất cứ môi trường nào. Những ấn tượng không mấy hay ho về lực lượng công an cũng dần dần được cải thiện. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 14/08/2011, in Báo chí.