Archive | 16/08/2011

Vẫn còn may

VẪN CÒN MAY

Truyện ngắn   

       Đến nước này thì hắn không thể im lặng được nữa.

     Gần đây, nhiều lần về muộn, hắn thấy cửa phòng ngủ bị khóa bên trong. Gọi mãi không có tiếng người thưa mà hắn chỉ nghe thấy những âm thanh lục sục, loạt soạt. Chừng năm phút vợ hắn mới mở cửa cho hắn vào. Quần áo thị xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, chiếc khuy ngực còn chưa kịp cài nốt. Hai người cũng chẳng ai hỏi ai lấy một câu. Hắn nhìn cánh cửa sau để ngỏ, hiểu ra tất cả nhưng không nói gì. Tiếp tục đọc