Archive | 17/08/2011

Mẹ chung

MẸ CHUNG

Bên thềm rụng trắng hoa cau
Anh sang hỏi mẹ đi đâu vắng nhà.

Ơ kìa, mẹ của người ta
Cũng kêu mẹ, cứ như là mẹ chung.
Thấy anh tội nghiệp quá chừng
Lại thương,
Lại nghĩ giá đừng nói ra.

Muốn anh chung tất cả mà
Chung cha mẹ
Một mái nhà chung đôi.
Nghĩ đâu dám cất thành lời
Còn vờ không biết như hồi chưa quen.

Giá mà anh hiểu lòng em
Hoa cau rải trắng bên thềm
Đêm qua.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 17/08/2011, in Thơ.