Archive | 21/08/2011

Được chính quyền đến thăm nhà

ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN ĐẾN THĂM NHÀ

 

Tôi nói được thăm là theo cách đặt vấn đề của cô chủ tịch xã là: hôm nay chúng tôi đến trước hết là thăm gia đình, sau đó có chuyện muốn trao đổi.

Đây là lần thứ 2 chính quyền đến nhà tôi đề nghị tôi không đi biểu tình, trừ trường hợp đi lẻ. Toàn những người đã biết nhau cả.

Đoàn có 4 người: cô chủ tịch xã, một cậu công an xã, ông cụm trưởng dân cư và bí thư chi bộ cụm. Thực ra, việc hôm nay chẳng cần sự đến có mặt của bí thư chi bộ, vì đây là việc chính quyền, cô chủ tịch xã cũng nói rõ đây là việc chính quyền.

Khi ấy vào khoảng 10 giờ, tôi đang chăm con gái ốm. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 21/08/2011, in Báo chí.