Archive | 22/08/2011

Vào thu

VÀO THU

Trời xanh.
Lúa đã ngậm đòng
Nghe như hương cốm quyện trong gió mùa.

Trăng treo rơi xuống ao chùa
Giếng sâu văn vắt cho vừa soi gương.

Bên nhà cây bưởi lên hương
Ngạt ngào gọi những nhớ thương đi về.

Phượng thôi thắp lửa, tiễn hè.
Lá cây chuyển sắc
Con ve ngậm hờn.

Ổi vừa độ chín, vàng ươm
Chuối như nhúng mật
Trái thơm* cũng vàng.

Na he hé mắt ngỡ ngàng
Tôi bon chen ở đầu làng đợi em.

TƯỜNG THỤY

=========

* Trái thơm (trái khóm): từ Nam Bộ, miền Bắc gọi là quả dứa.

This entry was posted on 22/08/2011, in Thơ.