Archive | 23/08/2011

Sao lại thế này

SAO LẠI THẾ NÀY?

Chán vì cuộc biểu tình ngày 21/8 bị đàn áp, ngồi đọc chứ không muốn viết gì. Nhưng nhặt được mấy cái ảnh không thể không lên tiếng. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 23/08/2011, in Báo chí.