Archive | 25/08/2011

Gác bút

GÁC BÚT

Truyện ngắn
        Vợ tôi từ ngoài chợ hớt hải chạy về, la thất thanh:

           –    Bố mày đâu?

           Tiếng cái Nhỏ thưa:

           –    Dạ! Bố con đang trên phòng máy tính ạ.

           Tôi vội chạy xuống, thấy đôi quang sọt lăn lóc giữa sân liền hỏi:

           –    Lại bị đuổi chợ à? Có mất nhiều không?

           –    Ai đuổi? Mất cái gì? Mà mất thì vẫn còn đỡ. Tiếp tục đọc