Archive | 04/09/2011

Trị dứt bệnh ung thư bằng lá đu đủ

Tôi thấy bài này rất lạ: “Trị dứt bệnh ung thư bằng lá đu đủ”. Một bênh nan y như thế mà phương pháp điều trị vô cùng đơn giản bằng một loại lá cây rất phổ biến. Vì vậy tôi mang về đây với hy vọng có thêm người biết đến còn tin đến đâu thì tùy người đọc:

Nên đọc trực tiếp  Ở ĐÂY

(Nguyễn Tường Thụy)

This entry was posted on 04/09/2011, in Báo chí.