Archive | 05/09/2011

Giận vờ

GIẬN VỜ

Ngọt lành nào đã được bao
Lại còn bày đặt giận nhau, ơ kìa
Lệ chan gối chiếc đầm đìa:
– Hoàng hôn cô quạnh, biết về nơi đâu.
Bao giờ mới gặp được nhau
Mà toan giáp mặt không chào hỏi chi.
Cũng buồn bã, cũng lâm ly:
– Đường chia đôi ngả, thôi thì mặc em.
Cũng làm như thể hờn ghen:
– Cái người năm ấy tưởng quên lâu rồi …

Giận vờ mà tưởng tới nơi
Để người ta cũng rối bời, lạ chưa.
Ước gì mây đón gió đưa
Được em giận thật, giống như giận vờ.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 05/09/2011, in Thơ.