Archive | 06/09/2011

Đơn khởi kiện Đài PTTH Hà Nội

TOÀN VĂN ĐƠN KHỞI KIỆN ĐÀI PTTH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 05  tháng 9 năm 2011

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đã phát sóng truyền hình có nội dung vu khống, xuyên tạc, xúc phạm những người biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn, vi phạm Luật báo chí và Bộ Luật dân sự)
                      
 Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội Tiếp tục đọc
This entry was posted on 06/09/2011, in Báo chí.