Archive | 10/09/2011

Ba Sàm ngâm khúc

BA SÀM NGÂM KHÚC

Mừng Nhật báo Ba Sàm – Hãng thông tấn xã vỉa hè 4 tuổi

Thuở tin tức một chiều chán ngắt
Chẳng biết tìm sự thật nơi mô
Bảy trăm tờ báo nhỏ to
Nói cùng một giọng cốt cho an toàn.

Bỗng nhật báo Ba Sàm xuất hiện
Tin đa chiều, phản biện rất hay
Chuyện to nhỏ, chuyện Đông Tây
Đâu là sự thật vào đây mà tìm.

Không ngân sách, không quyền, không chức
Thế mà bao kẻ tức, người ghen
Hắc-kơ thăm hỏi hai phen
Hai lần dựng lại mới nên cơ đồ.

Quan chức cũng tò mò tìm hiểu
Tay này làm báo kiểu chi đây
Vào nhiều rồi bỗng dưng say
Hóa ra từ trước đến nay bị lừa.

Đài, báo giấy từ xưa vẫn thế
Có Ba Sàm thêm ế chỏng chơ
Bán cân để gói xôi vò
Tiền ngân sách vẫn rót cho đều đều.

Cư dân mạng thì nhiều vô kể
Bờ-lốc-gờ, còm sĩ thêm đông
Sớm ra chẳng hẹn mà cùng
Vào Ba Sàm để khai thông cái đầu.

Không khai thác nhằm vào giết chóc
Hay ảnh nuy, cướp bóc, tống tiền
Mà sao như thể cơn ghiền
Như bị bùa ngải, như tiền duyên xui.

Báo “lề phải” lung lay địa vị
Hãng Ba Sàm thống trị khắp nơi
Nguy cơ độc giả bỏ rơi
Dẫu tiền căng túi ngồi chơi cũng nhàm.

Kể từ độ sáu nhăm năm trước
Sân chơi đành nhường nước từ nay
“Vỉa hè” chỉ một bàn tay
Mà hút người đọc, mà gây sóng cồn.

Anh Ba Sàm vốn dòng hào kiệt
Không quyền mà lẫm liệt oai phong
Cần chi luồn cúi bệ rồng
Vị nhân dân mới xứng dòng trượng phu.

Trên trướng gấm thấu cho chăng nhẽ
Bốn năm này ai vẽ mới nên
Mong sao tờ báo bình yên
Để nhân dân được đọc tin đa chiều.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 10/09/2011, in Báo chí.