Archive | 14/09/2011

Kẻ trộm tình

KẺ TRỘM TÌNH

Truyện ngắn
 

     Thấy tiếng động ngoài cửa, vợ hắn trong phòng bếp ngó ra hỏi:
–    Sao bảo trưa nay anh không về?
    –    Định thế, nhưng lại không phải tiếp khách nữa. Tiếp tục đọc