Archive | 16/09/2011

Tình yêu thời @

TÌNH YÊU THỜI @

      Truyện ngắn

      (post truyện này lên chiều ý cháu Jetsika)

     Y nhặt mấy bộ quần áo, vài thứ đồ dùng lặt vặt rồi lên công ty tìm sếp: Tiếp tục đọc