Archive | 20/09/2011

Trăng thu

TRĂNG THU

Ngất ngư chiếu rượu đãi đằng
Sao lưa thưa mọc, trăng vằng vặc soi.
Mây bâng khuâng phía chân trời
Tôi nao nao phía em vời vợi xa.
Dạt dào ngọn gió ngang qua
Càng lưng lửng nhớ, càng da diết lòng.
Lanh canh tiếng chạm say cùng
Ly dư một chiếc. Chợt rưng rức sầu.

5/9/2011
TƯỜNG THUỴ

This entry was posted on 20/09/2011, in Thơ.