Archive | 23/09/2011

Chuyện thật như bịa (kỳ 4)

Chuyện thật như bịa:

Kỳ 4: ĐẢNG CỬ DÂN BẦU NHƯNG … TRẬT

 Sở dĩ tớ xếp câu chuyện này vào mục “Chuyện thật như bịa” là vì nó rất hy hữu, tớ chưa thấy trường hợp nào xảy ra. Nhưng nó lại khác 3 chuyện thật như bịa trước đó ở điểm là thay vào sự bức xúc trước các câu chuyện ấy thì chuyện này lại làm cho người dân phấn khởi và có cảm giác rằng, họ đã giành được quyền làm chủ thực sự, ít ra thì cũng trong sự kiện này. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 23/09/2011, in Báo chí.