Archive | 27/09/2011

Hai bài viết của Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo về biểu tình

TƯỜNG THỤY: Biện pháp và cách đối xử với người biểu tình lợi đâu chưa thấy nhưng hại thì đã rõ. Điều nguy hiểm nhất là những việc làm đó vô hình trung đẩy người yêu nước về phía đối lập với chính quyền, nếu không nói là đẩy họ gần phía thế lực thù địch hơn, điều mà không người yêu nước nào muốn.

Nhà thơ – Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vừa qua có hai bài viết về sự kiện biểu tình và những người biểu tình. Thấy bài viết có những phân tích, lập luận đúng đắn và thấu đáo, tôi xin giới thiệu với bạn đọc để cùng suy ngẫm: Tiếp tục đọc
This entry was posted on 27/09/2011, in Báo chí.

Tiếng thu

TIẾNG THU

Chợt nghe giòn giã tiếng cười
Chợt thu vàng cả một trời tương tư
Tiếng gì như thể tiếng tơ
Gọi trăng mọc sớm, gọi thơ nảy vần
Cung thanh xen với cung trầm
Nửa tha thiết lại nửa phần lửng lơ
Phải là em đã hay chưa
Đừng trêu anh kẻo lại ngơ ngẩn lòng.

TƯỜNG  THỤY

This entry was posted on 27/09/2011, in Báo chí.