Archive | 28/09/2011

Gặp ma

GẶP MA

Tớ không phải là người mê tín. Mặc dù có bán tín bán nghi về thế giới tâm linh nhưng tớ không cho là người có thể gặp ma. Dù đã xem một số ảnh ma nhưng chỉ sau khi phóng ảnh, người ta mới thấy có ma đứng lẫn vào. Chuyện ai đó gặp ma, tớ cũng chỉ nghe lại, đến được tai tớ thì đã qua mấy lần thêm bớt chứ tớ cũng chưa được nghe trực tiếp người gặp ma kể bao giờ. Tiếp tục đọc