Archive | Tháng Chín 2011

Giận vờ

GIẬN VỜ

Ngọt lành nào đã được bao
Lại còn bày đặt giận nhau, ơ kìa
Lệ chan gối chiếc đầm đìa:
– Hoàng hôn cô quạnh, biết về nơi đâu.
Bao giờ mới gặp được nhau
Mà toan giáp mặt không chào hỏi chi.
Cũng buồn bã, cũng lâm ly:
– Đường chia đôi ngả, thôi thì mặc em.
Cũng làm như thể hờn ghen:
– Cái người năm ấy tưởng quên lâu rồi …

Giận vờ mà tưởng tới nơi
Để người ta cũng rối bời, lạ chưa.
Ước gì mây đón gió đưa
Được em giận thật, giống như giận vờ.

TƯỜNG THỤY

This entry was posted on 05/09/2011, in Thơ.

Trị dứt bệnh ung thư bằng lá đu đủ

Tôi thấy bài này rất lạ: “Trị dứt bệnh ung thư bằng lá đu đủ”. Một bênh nan y như thế mà phương pháp điều trị vô cùng đơn giản bằng một loại lá cây rất phổ biến. Vì vậy tôi mang về đây với hy vọng có thêm người biết đến còn tin đến đâu thì tùy người đọc:

Nên đọc trực tiếp  Ở ĐÂY

(Nguyễn Tường Thụy)

This entry was posted on 04/09/2011, in Báo chí.